Skip to main content

Blog entry by Hamdi GÖKTAŞ

İnternet Kullanıcılarının Dikkatine!

İnternetin yararlarının yanında zararları da var. Bilinçsiz kullanım özellikle küçük yaşlardaki çocuklar için birçok sorun teşkil edebiliyor. Bu konuda alınması gerekilen önlemleri hem siz bilin hem de anne-babalarınız…

İnternetin Uyandırdığı Merak 

İnternet Kullanıcılarının Dikkatine

Günümüzün olduğu gibi geleceğin de temel yapı taşlarından biri olan internet, geleceğin teminatı olan çocuklar için en önemli kaynaklardan biridir. Çocuklar için internet, içindeki dahiyi ortaya çıkaracak ve sahip oldukları sonsuz merakı besleyecek en önemli kaynaklardan biridir. Gençleri internet ortamında zararlı olabilecek sitelere yönlendiren dürtü, kötü niyetleri değil içlerindeki meraktır.

İnternet tıpkı hayatın kendisi gibi içinde iyi, kötü ve çirkin tarafları barındırmaktadır. Önemli olan bu engin bilgi kaynağını yasaklamak değil, iyi yönlerinin daha etkin bir biçimde kullanılabilmesi için çaba göstermek ve toplumu bilinçlendirmektir.

İnternet ortamında çocukların başına gelebilecek kötülük zararlı içeriklere bilerek ya da istemeyerek ulaşmalarıyla sınırlı değildir. Kötü niyetli kişiler tarafından özlük bilgilerinin alınması, yaşıtlarıyla konuşuyormuş hissi uyandıran kötü niyetli kişiler tarafından rahatsız edilmeleri birçok ülkede rastlanan bir sorundur.

İnternetle ilgili sorunlar yaşamamak için hem aileler hem de çocuklar tarafından çeşitli önlemler alınmalıdır.


  • Share

Reviews