Skip to main content

Blog entry by Hamdi GÖKTAŞ

Zeka ve Yetenek

ZEKA VE YETENEK NEDİR, ARASINDAKİ FARKLILIKLAR NELERDİR?

“BİR İNSANIN ZEKASI VERECEĞİ CEVAPLARDAN DEĞİL SORDUĞU SORULARDAN ANLAŞILIR.”

Zeka ve yetenek kavramları uzun süreler boyunca tartışılmış ve anlaşılmaya çalışılmış kavramlar arasındadır. Zeka ve yeteneğin iyi bir şekilde anlaşılması, çocuk gelişimi açısından son derece önemli ve etkilidir.

ZEKA NEDİR?

Düşünme, nesnel gerçekleri ve soyut durumları algılama, akıl yürütme, kavrama, yargılama, sonuca varma, öğrenme ve yeni durumlara uyum sağlama yeteneklerinin birleşimidir. Gardner’e göre zeka kalıtsal olduğu kadar ekolojik ve kültürel olarak da şekillenir. Zeka ve yaratıcılığı bağdaştıran Einstein, zeki olmanın ölçütünün bilgi değil hayal gücü olduğunu söyler.

zeka ve yetenek nedir?

YETENEK NEDİR?

Hayal gücü ve yaratıcılığın zeka ile uyumu sonucunda yetenekler ortaya çıkmaktadır. Deneyimler ve sosyal çevre çerçevesinde yetenekler çeşitlilik gösterir.

“YETENEKLİ OLANLAR İÇİN, BU DÜNYA DİLSİZ DEĞİLDİR.”

Zeka ve yetenek birbirinin tamamlayıcı konumundadır. Üstün zekalı ve yetenekli çocukların soyutlama, hayat kurma ve anlamlandırma becerileri çok daha gelişmiş olur.

ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

Üstün zekalı ve Üstün Yetenekli bireyler yaşıtlarının ve standartlarının üstünde bir potansiyele sahiptirler. Üstün zekalı çocuklar erken yaşta fark edilmedikleri takdirde normal bir birey hâle gelebildiklerinden, ebeveyn ve eğitimcilerin bu konuda bilinçli olmaları gerekmektedir.

Zeka ve yetenek konusunda unutulmaması gereken nokta ise her ikisinin de çok çalışmakla başarıya taşıyacağıdır. Hem zeka hem de yetenek tek başına çok şey ifade etse de başarıya ulaşılmasında yeterli değildir.

“Çocuğum üstün zekalı mı?” sorusuna cevap arayan ebeveynler BİLSEM gibi bu konuda uzman çeşitli kurumlardan destek alabilirler. BİLSEM sınavlarına hazırlanırken de MebBilsem en büyük yardımcılarınız arasında yer alır.

ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARIN BELİRTİLERİ

 • Üstün zekalı çocuklarda el, kol ve bacak hareketlerinde sıklık gözlemlenir. Hiperaktif olmaları olasıdır.
 • Erken öğrenme ve kolay  unutmamaları, öğrendikleri şeyleri gördüklerinde sergiledikleri ifadeler üstün zeka işaretlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.
 •  Erken yaşta uzun cümleler kurmaları ve öğrendikleri kelimeleri, anlamlarını akıllarında tutabilmeleri.
 •  Bitmeyen bir neşe ve enerjiye sahip olurlar.
 • İki yaş ve sonrasında odak kuvvetinin yüksek olması ve algılarının açık olması belirgin özellikleridir.
 • Deneyim sahibi oldukları ya da ilk öğrendikleri bilgiler karşısında güçlü bir hafıza sergilemeleri.
 • Grup oyunlarında organize olabilir ve liderlik gösterebilirler.
 • Çok meraklı, bilim ve sanata karşı ilgili olma ve sürekli olarak soru sormalı. Bunun yanında öğrendikleri bilgilerden keyif almaları.
 • Seslere karşı yaşıtlarına oranla daha duyarlıdırlar.
 • Problem çözmeye odaklı olmak ve sorumlulukların bilincinde olmak.
 • Yaratıcı zeka ve bulmaca oyunlarında başarı gösterme.

 • Share

Reviews