Skip to main content

Blog entry by Hamdi GÖKTAŞ

Çocuklar İçin Zeka Gelişimi

Zeka gelişimini desteklemek amaçlı bireylerin kendi yaşlarına uygun beyin egzersizleri yapmaları, zihinlerini aktif tutmada yardımcı olacaktır.

Zihinsel olarak kavramları boyutlandırma ve nesnel hale getirmede kolaylık sağlamak için çocuklarda görsel zeka odaklı renk ve tonları ayrıştırma çalışmaları yapılabilir. Animasyon 3 boyutlu filmler izlemek, körebe oyununu oynamak, resim çizmek çocuklar için eğlenceli bir zeka geliştirme yöntemi olabilir.

Zeka Gelişiminde Sekiz Aşama

- Sosyal  zeka gelişimi çocukların gelecek dönemlerindeki toplumsal rollerinde büyük önem taşımaktadır. Küçük yaşlarda kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak, yaşıtlarıyla vakit geçirmelerini sağlamak, diğer bireylerle olan iletişimlerini artırmak ve empati kavramını anlamalarını sağlamak sosyal zekayı geliştirebilir. Sosyal zekası kuvvetli olan çocuklar hem yönetme, anlatma ve eğitme konusunda yetenekli olurlar hem de toplumda kendilerine yer bulmakta zorlanmazlar. 

- Özveri ile kişinin kendi potansiyelini keşfetmede, pozitif ve negatif yönlerini ortaya çıkarabilme konusunda kendini doğru yönlendirmede ve hedef belirlemede içsel zeka ön plandadır. İçsel zekayı geliştirmek için çocuklarda karakter belirleme anketleri doldurulabilir. 

- Özellikle küçük yaşlardan itibaren doğada vakit geçirmek ve doğa olaylarını gözlemleyerek bu konuda düşünmek, doğa ile iç içe olmak bireylerin natüralist yani doğacı zekalarının büyük oranda gelişmesini sağlar.

- Sesleri doğru kullanmak için ritmik zeka gelişimine önem vermek gerekir. Enstrüman çalmak, müzik dinlemek ve müzikal etkinliklere katılmak ritmik zeka gelişiminde yardımcı olacaktır.

- Zihinsel olarak kavramları boyutlandırma ve nesnel hale getirmede kolaylık sağlamak için çocuklarda görsel zeka odaklı renk ve tonları ayrıştırma çalışmaları yapılabilir. Animasyon 3 boyutlu filmler izlemek, körebe oyununu oynamak, resim çizmek çocuklar için eğlenceli bir zeka geliştirme yöntemi olabilir.

- Matematik egzersizleri yapmak, düzenli satranç oynamak ve sudoku gibi sayısal zeka bulmacaları çözmek sayısal zekayı geliştirmede yardımcı olabilir.

- Fiziksel olarak vücudun tüm yönlerini doğru ve etkili bir şekilde kullanmak için bedensel zeka başrol oynamaktadır. Kemik ve kasların kolay şekil aldığı küçük yaşlarda ilgi alanlarına yönelik sporlarla ilgilenmek ve dans gibi fiziksel sanatlarla yönelmek bedensel zekayı artırmada etkili olacaktır.

- Kavram ve ilişkilendirmeye yönelik sözel ve dilsel zeka bulmacaları sayesinde çocuklarda algılamada gelişme, kendilerini ifade etmede kolaylık sağlanabilir. 


  • Share

Reviews