Hizmet Koşulları

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Kapsam

 

İşbu Gizlilik Politikası, www.mebbilsem.com sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel bilgilerinizi nasıl yönettiğimizi anlatmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, www.mebbilsem.com internet sitesi (kısaca Site olarak anılacaktır) aynı zamanda işbu Gizlilik Politikasının yayınlandığı www.mebbilsem.com sitesi ile bağlantılı diğer internet siteleri için de geçerlidir.

İştiraklerimizin, iş ortaklarımızın ve ortak girişimlerimizin gizlilik ile ilgili uygulamaları da, okumakta olduğunuz işbu Gizlilik Politikası ile benzer niteliktedir. İşbu Gizlilik Politikası'nı ve MebBilsem Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmekle; kişisel bilgilerinizi, işbu Gizlilik Politikası'nda düzenlendiği şekilde, toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına açıkça onay vermektesiniz. İşbu Gizlilik Politikası, Siteye İlan tarihinden önce kayıt olan kullanıcılar açısından İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, İlan tarihi ve sonrasında kayıt olan kullanıcılar açısından kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanır.

 Denetim ve İşlem Yapan Taraflar

 MebBilsem Hizmetlerini kullanmakla;

 Baydaş Bilişim Yazılım Danışmanlık AŞ.’nin online eğitim platformu olan MebBilsem Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen hizmetleri sunabilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi işleyebileceğini kabul etmektesiniz.

Kişisel Bilgilerinizi Toplanması

Siteyi kim olduğunuzu söylemeksizin veya herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayı seçer iseniz, artık MebBilsem için anonim bir kullanıcı olmaktan çıkarsınız.

MebBilsem’in aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz: 

·      Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası ve bazı hallerde (kullanılan hizmete bağlı olarak) banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler,
·      Sitedeki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler (teklif verme, satın alma, satma, siteye sizin tarafınızdan oluşturulan veya sizin kullanıcı hesabınıza bağlı olan ürün veya ürün içerikler gibi),
·      Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler,
·      Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve MebBilsem’e gönderilen mesajlar,
·      Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden MebBilsem hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler,
·      Kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya MebBilsem’in ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde, sizden ek bilgiler isteyebiliriz (örneğin, adres doğrulamak için kimlik numarası veya fatura gönderilmesi veya listelenen ürünün asıl sahibi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması),
·      Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler,
·       Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler.

 

Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması

MebBilsem’in kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. MebBilsem’in kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz:

·      Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak,

·      Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek,

·      Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve MebBilsem Kullanıcı Sözleşmesi'ni uygulamak,

·      Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek,

·      Baydaş Yazılım’ın grup şirketlerine ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek,

·      Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır),

·      Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.

Pazarlama

MebBilsem, pazarlama faaliyetlerinde kullanılması amacıyla kullanıcının açıkça bir rızası olmadığı taktirde; kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere satmayacak ve kiralamayacaktır. MebBilsem kişisel bilgilerinizi, diğer kullanıcıların bilgileri ve diğer şirketlerden topladığımız bilgileri ile birleştirerek hizmetlerimizi, içerik ve tanıtımlarımızı geliştirmek ve kişileştirilmek amacıyla kullanabilecektir. Ayrıca MebBilsem, 3. kişilerle pazarlık sonucu saptanmış pazarlama amaçlı tanıtımları gönderebilir.

Kişisel Bilgilerinizin MebBilsem Tarafından Açıklanması

Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, MebBilsem kuralları ve politikalarını uygulamak, satışa sunulan ürün veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabiliriz.

Bilgilerin MebBilsem’de Kullanılması

MebBilsem, Site'deki işlemlerinizi tamamlamak için kişisel ve mali bilgilerinin paylaşılmasına olanak sağlamaktadır. Gizlilik ile ilgili oluşturduğunuz uygulamalara ve diğer kullanıcıların gizlilik haklarına saygı göstermenizi desteklemekteyiz. Sizlerin diğer kullanıcılar ile paylaştığınız bilgilerin gizliliği ve güvenliği konusunda garanti verememekteyiz ve bu nedenle, kullanıcılar ile işlem yapmadan önce, işlem içinde bulanacağınız kullanıcının gizlilik ve güvenlik uygulamalarını değerlendirmeli ve bilgileri bu kullanıcı ile paylaşıp paylaşmama yönünde bir seçim yapmanızı öneririz. MebBilsem, gizliliğin korunmasına yardımcı olmak ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlamak amacıyla kullanıcının yalnızca iletişim, kargo gibi sınırlı bilgilerine erişim olanağı tanımaktadır. Kullanıcıların işlem yapmaları esnasında, birbirlerinin yalnızca ismi, kullanıcı kimliği ve kargo bilgilerine erişebilmektedir. Her durumda, bilgilerin gizliliğinin korunması ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun davranmalı ve diğer kullanıcıların veri tabanınızdan kendilerini silmelerine ve diğer kullanıcılardan topladığınız bilgilerin içeriğinin ilgili kullanıcılar tarafından bilinmesine olanak sağlamalısınız.

 Kullanıcılara ait bilgileri yalnızca aşağıdaki amaçlarla kullanabileceklerini kabul etmektesiniz:

 ·      İstenmeyen ticari iletiler olarak tanımlanmayan ve MebBilsem’de gerçekleşen işlemleri ile ilgili,

·      MebBilsem aracılığıyla sunulan hizmetleri kullanmak (örneğin kargo ve sıfır dolandırıcılık şikayetlerinde bulunmak),

·      Kullanıcının açıkça belirttiği ve tercih etmiş olduğunu diğer amaçlar.

Kullanıcı Hesabının Güvenliği

Şifreniz, kullanıcı hesabınızın anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanınız ve MebBilsem şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayın. Şifreniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir ve dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Bu nedenle şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal MebBilsem’e bildirimde bulunmalı ve şifrenizi değiştirmelisiniz.

Kişisel Bilgilerinize Erişilmesi, Kişisel Bilgilerinin Görüntülenmesi ve Değiştirilmesi

Siteye giriş yaparak, kişisel bilgilerinizin çoğunu görebilir ve değiştirebilirsiniz. Genel olarak, kimlik doğrulanmasını yapmamız mümkün olmadığından kişisel bilgilerinizi manuel olarak değiştirememekteyiz. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgileri derhal güncelleştirmelisiniz. MebBilsem destek hattına başvurmanız halinde, mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi engellenecektir. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, MebBilsem Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için muhafaza edilmektedir.

Güvenlik 

Verilerin korunması gereken değerler olduğunu düşünmekteyiz, bu nedenle de kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız.

 Ancak, sizlerin de bildiği üzere üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak iletişiminizi veya kişisel mesajlaşmalarınızı ele geçirebilir veya bu iletişiminizi ve mesajları almanızı engelleyebilir ve diğer kullanıcılar, Site'den elde ettikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veya suistimal edebilir. Bu nedenle, gizliliğinizi korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel bilgilerinizin veya kişisel mesajlaşmalarımızın her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermek mümkün değildir.

Üçüncü Kişiler

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikası, yalnızca MebBilsem tarafından toplanan kişisel bilgilerinizin kullanılması ve açıklanmasına ilişkindir. Sitede veya başka internet sitelerinde teklif verenler, alıcılar ve satıcılar gibi diğer kişilere kişisel bilgilerinizi açıklamanız halinde, bu bilgilerin diğer kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması farklı kurallara tabi olabilir. MebBilsem’in üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarını denetlememektedir ve kişisel bilgilerinizin üçüncü kişiler tarafından kullanılması, bu kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olacaktır. Kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere açıklamadan önce, konu hakkında bilgi istemenizi öneririz.

Genel

Gizlilik Politikasında yer alan koşulları Sitede yayınlanmak suretiyle her zaman değiştirilebiliriz. Değiştirilen koşullar, Site'de yayınlandıktan 30 gün sonra geçerlilik kazanır. Sık Sorulan Sorular arasında cevaplarınızı bulamadığınızda,  adresinde BAYDAŞ Bilişim Yazılım Danışmanlık A.Ş adresine posta gönderebilir veya MebBilsem Destek Hattı ile irtibata geçebilirsiniz.

E.posta: bilsemeb@gmail.com

Telefon: 03123860068