BİLSEM Nedir?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'nin kısaltılmış hali Bilsem olarak kullanılmaktadır. Devlete bağlı bir biçimde işleyen özel eğitim kurumlarının amacı, öğrencilerin bireysel yetenek ve becerilerinin farkına varmasını sağlar. İlkokul düzeyindeki özel yetenekli öğrencilerin keşfedilmesiyle hem örgün eğitimlerinin devam etmesi hem de bu yeteneklerinin daha üst düzeye çıkarılması için çalışmalar yürütür. Bilsem, Türkiye genelinde her ilde bulunmakla birlikte, nüfus yoğunluğuna bağlı olarak bazı büyük şehirlerde birden fazla bulunmaktadır.

Üstün Yetenekli Çocuklar

Her çocuk özeldir ve farklı bir yeteneğin ışığını içerisinde taşır. Bu yetenekler de ne yazık ki ülkemizde genellikle tesadüf eseri ya da zaman içerisinde keşfedilmektedir. Bilsem, üstün yetenekli çocuklar için özel olarak çalışmalar yürütmektedir. Böylece onların sahip oldukları yetenekleri hızlı bir şekilde keşfederek, daha çok geliştirmeyi hedefler.

Bilsem Başvuru Süreci

Her yıl düzenli olarak belirlenen tarihlerde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sınav sonucuna bağlı olarak, Bilsem'e öğrenci alımı yapılmaktadır. 1, 2, ve 3. sınıf öğrencileri dijital olarak tablet üzerinden sınava girmektedir. 

2017-2018 eğitim döneminden itibaren bireysel olarak başvuruda bulunabilme hakkı tüm öğrencilere tanınmıştır. Velilerin sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmenlerinden gözlem formu talep etmeleri gerekmektedir. Böylece isteyen her anne ve baba, çocuğunu Bilsem için sınava tabii tutabilir. Sınıf öğretmenlerinden alınan gözlem formu ile birlikte öğrenciler, listede aday olarak görünebilmektedir.

Destek eğitim programında öğrenciler; iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme becerileri, problem çözme teknikleri, bilimsel araştırma teknikleri, girişimcilik, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, karar verme, kaynakları etkin kullanma; fen bilimleri, matematik, Türkçe, sosyal bilimler, yabancı dil, bilişim teknolojileri, teknoloji ve tasarım, görsel sanatlar, müzik ve benzeri alanlar ile ilişkilendirilerek eğitime alınırlar.

Özel yetenekli öğrenciler; zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans göstermektedir.

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri; özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını amaçlar.

Başvuru İşlemleri Sonrasında Yapılması Gerekenler

Dijital uygulamaya tablet üzerinden girebilen öğrenciler, grup tarama sınavına girmek durumundadır. Öğrencilerin sınava gireceği zamana sınav komisyonu tarafından karar verilmektedir. Öğrenciye randevu verildikten sonra, sınava giriş yapabilir. Sonrasında yetenek alanlarına bağlı olarak, ülke ortalaması ortaya konur. Öğrencilerden bireysel değerlendirmeye hak kazananlar, MEB resmi web sitesi üzerinden ilan edilir.

Bilsem'de Ölçme ve Değerlendirme Süreci

BİLSEM sınavlarını başarıyla geçen öğrenciler eğitime başlar. Eğitimde öğrencilere yönelik herhangi bir akademik sınav uygulanmaz. Ölçme ve değerlendirmede not ya da puan da kullanılmaz. Gözlem Formlarından yararlanılarak, bir izleme ve de değerlendirme gerçekleştirilir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ise program sonunda "Program Tamamlama Belgesi" verilir.

Gözlem Formu

Sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanan Yetenek Gözlem Formu ile sınava başvuru yapılabilir.

Başvuru

Sınıf öğretmenlerinden gözlem formu talep edilerek, kişisel olarak da başvuru gerçekleştirilebilir.

Grup Tarama Uygulaması

Tablet ya da bilgisayar üzerinden dijital olarak öğrencilere, Grup Tarama Uygulaması gerçekleştirilir.

Değerlendirme

Grup Tarama Uygulaması sonuçlarına bağlı olarak öğrenciler bireysel olarak değerlendirmeye alınır.

Değerlendirme Kategorileri

Bireysel değerlendirme zihinsel, müzik ve resim gibi farklı yetenek alanlarına özel olarak düzenlenir.

Kayıt

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'ne yerleşme hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını gerçekleştirebilir.